Evento organizado por:

Rutas Celtas BTT 

c/Manuel Caeiro Quintas nº 1

15702 Santiago de Compostela   (A Coruña)

 

Mediante teléfono o Whatsapp: 620 143 143

www.rutasceltasbtt@gmail.com

Facebookgran ruta celta-01